För mäklare

 

Här publiceras relevant information för mäklare. Vänligen sök information här först, be medlem att logga in och ta fram en årsredovisning och om frågor fortfarande kvarstår efter det... välkommen att då kontakta styrelsen genom att maila styrelsen. Vänligen se kontakt.

Vi undanber oss vänligt men bestämt långa oifyllda frågeformulär som tar upp frågor om allmänt tillgänglig och känd information om fastigheten, föreningen och dess ekonomi. Styrelsen arbetar ideellt och utan vederlag.


 

Bakgrund

Föreningen förvärvade fastigheten 1986. Innan dess var den en hyresfastighet. Omfattande renoveringar har gjorts under åren för att återställa den ursprungliga tidsandan (10-tals Jugend) och erbjuda medlemmarna ett modernt, högkvalitativt och kostnadseffektivt boende.

Huset på Artillerigatan uppförs först, 1907-1909. Under åren 1909-1910 byggs huset på Nybergsgatan. Garaget under innergården tillkommer först 1918. Arkitekten är Rudolf Arborelius, ursprungligen från Orsa och utbildad på KTH.

Fastigheten är grönklassad av Stockholms stadsmuseum vilket är den näst högsta klassningen. Grönt innebär "fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt".

Läs gärna mer om huset och området under Historia

Fastigheten

Fastighetens beteckning är Kronkvarnen 14. Fastigheten innehas av föreningen med lagfart (full äganderätt - inte tomträtt) och har gatuadresserna Artillerigatan 46, Nybergsgatan 3 och 5 samt  gården däremellan.

Bostäder

Samtliga bostäder är upplåtna med bostadsrätt.

Uthyrning

Föreningen hyr ut del av källaren under innergården till ett företag samt 10 parkeringsplatser.

Lån och räntor

Föreningen är skuldfri. Föreningen har ett kapital som förvaltas enligt fastställd förvaltningsinstruktion.

Stämmer ytorna i lägenhetsregistret?

Erfarenheten är att de ytor som uppges i lägenhetsregistet stämmer väl överens med uppmätningar (eller att uppmätning ger ett högre värde) som görs enligt modern standard. Ingen genomgående uppmätning har dock skett varför föreningen/styrelsen inte kan ta något ansvar för att de ytor som anges i lägenhetsregistret är korrekta.

Avgift och avgiftsändringar

Föreningen debiterar 0 kr/kvm/år i avgift. Föreningen har mycket god ekonomi. Styrelsen ser inga behov av avgiftshöjning framöver.

Vad ingår i avgiften?

- Värme

- Vatten

- Tillgång till tvättstuga

- Kabel-TV från ComHem (grundutbud)

- Bredband - Fastigheterna är anslutna till Stockholms stadsnät via optisk fiber och operatör är Ownit. Varje lägenhet är ansluten med 1000Mbps.

- Föreningens driftkostnader i övrigt

Stagdar

För en kopia av senaste stadgarna maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Årsredovisning

För en kopia av senate årsredovisningen maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Grovsopor

Föreningen har stängt grovsoprummet. Tidningar kan dock lämnas i soprummet. 1-2 ggr per år beställer föreningen en container där grovsopor kan slängas. I övrigt hänvisas till kommunens återvinningscentraler.

Förråd

Boende på Nybergsgatan disponerar ett vindsförråd och ett källarförråd. Boende på Artillerigatan har minst 1 stort källarförråd.

Parkering/bilgarage

Garageplats kostar 3300 kr/mån(2020 års avgift) och samtliga 15 platser är för närvarande uthyrda. I övrigt är det boendeparkering på gatan som gäller i enlighet med stadens regler. Det finns ingen tvättplats i garaget.

Cykelparkering

Cyklar som används kan ställas i ett lättillgängligt utrymme i garaget med ingång från garaget på Nybergsgatan. 

Tvättstuga

Det finns en tvättstuga med moderna maskiner från Wascator (2 tvättmaskiner och 1 torktumlare), ett torkrum med avfuktare. Tvättsugan renoverades 2004 och bokas med nyckeltavla. Det är normalt mycket lätt att få en tid då tvättstugan inte används så mycket (de flesta har egna tvättmaskiner)

Övriga utrymmen/lokaler

Det saknas gemensamma lokaler i föreningen.

Juridiska personer

Juridiska personer accepteras inte som medlemmar. Historiskt har styrelsen även sagt nej till potentiella köpare som vill kombinera boende med någon slags näringsverksamhet i lägenheten (mottagning, hudvård etc etc).

Genomförda renoveringar/uppgraderingar (obs - ej komplett lista)

   1975 Stambyte och renovering av samtliga kök och badrum

   1989 Omläggning tak (delar)

   1994 Ommålning av samtliga fönster

   1996 Fasadrenovering gata Nybergsgatan

   2000 Ny elservis 3-fas Nybergsgatan samt nya elmätare

   2000 Fasadrenovering gård Artillerigatan

   2001 Montering balkonger mot gården

   2002 Renovering av samtliga trapphus

   2003 Renovering och stensättning av innergården

   2004 Renovering av tvättstuga - nya maskiner från Wascator

   2005 Byte värmeväxlare och styrutrustning

   2006 Byte av hissmaskineri Artillerigatan

   2007 Installation av värmeanläggning stuprör Nybergsgatan

   2007 Installation av bredbandsnät

   2008 Ommålning av del av tak på Artillerigatan

   2009 Ommålning av resterande tak på Artillerigatan

   2009 Ommålning av de flesta fönster utvändigt (alla utom de mot Artillerigatan)

   2012 Nytt skalskydd/låssystem

   2012 Trapphus omålade Nybergsgatan. 3-5

   2013 Balkong- och fasadrenovering Artillerigatan

   2014 Bytte till säkerhetsdörrar i samtliga lägenheter

   2015 Installation av bergvärmeanläggning

   2015 Utbyte av värmekablar i stuprör

   2015 Installation av lagstadgade säkerhetsdetaljer för takarbete

 2019 Utbyggnad av garage med 6 extra platser

• 2019 Injustering av värmesystem - byte av radiatorventiler.

 

Fastigheten värms med egen bergvärme och med fjärrvärme som spetsvärme och är på det hela taget i ett utmärkt skick. Inga större renoveringar är planerade under överskådlig tid.

Pågående projekt

Inga pågående projekt.

Bedömda framtida renoveringsbehov (inom 10 år)

Inga bedömda behov.

Policy för lägenhetsrenoveringar

I samband med överlåtelser tenderar nya köpare att dra igång mer eller mindre omfattande renoverings-/ombyggnadsprojekt i lägenheterna. Detta är helt i sin ordning men innan sådana operationer igångsätts ska styrelsen kontaktas för att kunna lämna synpunkter på projektet (för att förmedla vad som av erfarenhet är olämpligt eller mindre lämpligt att göra främst vad gäller vatten och avlopp), en tidsplan för projektet ska presenteras samt att den som bygger ska informera sig om vilka regler som gäller för trapphuset (transport och lagring av material och byggsopor samt avstädning). Allt detta för att grannarna ska störas så lite som möjligt och en trivsam stämning ska kunna upprätthållas.

Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site